Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Nguyễn Chí Thoại
  3 Tháng tám 2019
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  2 nick đều là của e?
  3 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  3 Tháng tám 2019
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tt là bị ban đó
  3 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  3 Tháng tám 2019
 6. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  tương tác á
  3 Tháng tám 2019
-->