Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Em ngủ trễ dạ???
  3 Tháng tám 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thực ra 2h mới ngủ
  3 Tháng tám 2019
 3. Tohru - san
  3 Tháng tám 2019
 4. Kuroko - chan
  3 Tháng tám 2019
-->