Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đắng!

 1. Nguyen Gia Lap
  Nguyen Gia Lap
  Năm nay mình học lớp 10, không có năm nào ở lại,... Chắc là 15 tuổi
  3 Tháng tám 2019
 2. Đắng!
  Đắng!
  Ôi cha ôi, vậy sao hỏi toan 11 thế -.-
  3 Tháng tám 2019
 3. Đắng!
  Đắng!
  á lộn mình xem lại rùi là 10 :) hì bị nhầm lẫn, mà cậu học trường chuyên lý tự trọng ao
  3 Tháng tám 2019
 4. Nguyen Gia Lap
  Nguyen Gia Lap
  Uk. Còn bạn...?
  3 Tháng tám 2019
 5. Nguyen Gia Lap
  Nguyen Gia Lap
  Năm này mình mới đậu LTT
  3 Tháng tám 2019
 6. Đắng!
  Đắng!
  hơn 1 tuổi nhưng học lơp 10 :)
  3 Tháng tám 2019
-->