Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  2 Tháng tám 2019
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  đào mộ bài viết là gì?
  Đào mộ bài viết:
  Hành vi đào mộ bài viết được hiểu là thành viên trả lời vào bài viết đã đăng từ lâu và nội dung đã được các thành viên khác hỗ trợ đầy đủ. Nội dung mới trả lời y chang hoặc không khác biệt nhiều như các nội dung đã có.
  2 Tháng tám 2019
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  Đối với những bài viết đã cũ nhưng chưa được hỗ trợ hoặc hỗ trợ chưa đúng hoặc bài mới trả lời là một cách giải mới thì việc trả lời vào bài viết này không được xem là hành vi đào mộ bài viết.
  2 Tháng tám 2019
 4. Lê Nguyễn 123
  5 Tháng tám 2019
-->