Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cô bé quàng khăn đó bị sói ăn thịt còn chị là ăn thịt sói
  2 Tháng tám 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chị là bà quàng khăn đỏ cơ mà :D
  2 Tháng tám 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nghỉ đi nhóc
  tí đổi ava
  2 Tháng tám 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  :D
  Okie chị :v
  2 Tháng tám 2019
 5. Kuroko - chan
  2 Tháng tám 2019
-->