Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Ai trong ảnh vậy chị? :)
  2 Tháng tám 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  2 Tháng tám 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  2 người... quá đáng :<<<
  4 Tháng tám 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Khác thiệt mà chị, em nhìn không ra luôn
  4 Tháng tám 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  :D nhìn thì bit m rồi mà k ngờ đẹp thế
  4 Tháng tám 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  1 phần nhờ edit
  13 Tháng tám 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  13 Tháng tám 2019
-->