Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi KaitoKidaz

 1. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  còn ai ngoài idol mình
  1 Tháng tám 2019
 2. Khôngcótênxinđừnghỏi
  Khôngcótênxinđừnghỏi
  còn ai ngoài bạn ấy
  1 Tháng tám 2019
 3. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  Nghị à
  1 Tháng tám 2019
 4. Khôngcótênxinđừnghỏi
  1 Tháng tám 2019
 5. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  avt giờ lại đổi cr Nghị à?
  1 Tháng tám 2019
 6. Khôngcótênxinđừnghỏi
  Khôngcótênxinđừnghỏi
  sao biết hay v
  Cho xin tên face đi biết đâu quen đó
  1 Tháng tám 2019
 7. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  :V đọc cmt thấy vậy thôi @@ ổng dổi avt gái hoài
  1 Tháng tám 2019
 8. Khôngcótênxinđừnghỏi
  1 Tháng tám 2019
 9. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  ko, bảo ổng Nghị , Nghị đổi avt bạn này nên vô đọc cmt @@
  1 Tháng tám 2019
 10. Khôngcótênxinđừnghỏi
  1 Tháng tám 2019