Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Kha_La
  Kha_La
  on
  1 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn T.T Vy
  1 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Làm chi đó
  1 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  người ta sắp off m mới onl
  1 Tháng tám 2019
 5. Kha_La
  Kha_La
  thì sắp có vật lý t mới on chứ làm sao on sớm được
  1 Tháng tám 2019
 6. Kha_La
  Kha_La
  mà t on lúc 5h30' đó chứ
  1 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  vật lý là SH CLB á hả
  1 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  1 Tháng tám 2019
 9. Kha_La
  Kha_La
  không là event lý cơ ,t tham gia CLB hóa học
  1 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  à, mà tối ni có even à
  1 Tháng tám 2019
 11. Kha_La
  Kha_La
  chọn gói câu hỏi để trả lời vòng 1
  1 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  à, à, vậy tham gia ik, ko làm phiền ^^
  1 Tháng tám 2019
 13. Kha_La
  Kha_La
  đợi mn on rồi mới chọn
  mà m đang làm chi rứa
  1 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nt thoy à
  1 Tháng tám 2019
-->