Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Bài viết dài lắm:(
  1 Tháng tám 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  1 Tháng tám 2019
 3. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  2 trang rưỡi
  1 Tháng tám 2019
 4. anlong6@gmail.com
  1 Tháng tám 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ai viết
  chú viết 2 trang rưỡi á  Bài viết số mấy thế?


  Viết 2 trang rưỡi thì chắc đúp nhỉ


  Ngắn v
  1 Tháng tám 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Hơn 2 trang rưỡi
  1 Tháng tám 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  1 Tháng tám 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Chụp ảnh được không?
  1 Tháng tám 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  đùa thôi
  lớp 7 viết thế chắc ok
  lớp 8 viết ghê :D
  3 trang rưỡi 5 điểm
  1 Tháng tám 2019
 10. anlong6@gmail.com
  1 Tháng tám 2019
 11. dotnatbet
  dotnatbet
  1 Tháng tám 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Hu HU mất vở rồi
  1 Tháng tám 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tui bán đồng nát từ năm ngoái rồi :D
  1 Tháng tám 2019
 14. dotnatbet
  1 Tháng tám 2019
 15. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Để xem có tìm được không:mad:
  1 Tháng tám 2019
 16. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Tìm thấy rồi để tối về tôi gửi
  1 Tháng tám 2019
 17. dotnatbet
  dotnatbet
  Cảm ơn trước hỉ :)))
  1 Tháng tám 2019
 18. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Gửi nha
  1 Tháng tám 2019