Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kha_La

 1. Nguyễn T.T Vy
  1 Tháng tám 2019
 2. Kha_La
  Kha_La
  không ,đăng kí mà không đậu (điểm thấp lắm )
  1 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ý à đăng kí cái gì á m ơi
  1 Tháng tám 2019
 4. Kha_La
  Kha_La
  đang ký CTV ko đậu là HV CLB
  1 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  1 Tháng tám 2019
-->