Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vẫn nhớ nhau à
  1 Tháng tám 2019
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ờm
  nghỉ hè ở ẩn lâu quá ấy mà
  2 Tháng tám 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  haiz
  mới 2 tháng mà
  2 Tháng tám 2019
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  2 tháng toàn đi chơi
  2 Tháng tám 2019
 5. Kuroko - chan
  2 Tháng tám 2019
-->