Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. tiểu tuyết
  1 Tháng tám 2019
 2. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  làm j mà đỏ chói thế cu
  1 Tháng tám 2019
 3. quân pro
  quân pro
  Quân sao bị đỏ ha?
  1 Tháng tám 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  dẫn link ngoài
  1 Tháng tám 2019
 5. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  hay thế
  anh đây câu like nhìu quá nên đỏ chót luôn
  1 Tháng tám 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  em nhiều tội lắm
  10 mấy cơ
  nhưng mà nhiều tôi ko phạt điểm
  1 Tháng tám 2019
 7. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  anh đây nhiều tội hơn nè
  1 Tháng tám 2019
 8. Quân (Chắc Chắn Thế)
  1 Tháng tám 2019
 9. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  Cho hỏi why a ko thể đăng bài vậy
  1 Tháng tám 2019
 10. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  bị đỏ nên ko đc anh ạ
  1 Tháng tám 2019
 11. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  thế ak a ko bt
  1 Tháng tám 2019
 12. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  buồn ghê
  em đang bí mấy bài :D
  1 Tháng tám 2019
 13. tiểu tuyết
  1 Tháng tám 2019
 14. tiểu tuyết
  tiểu tuyết
  sao ko lên trang khác mà đăng
  1 Tháng tám 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  1 Tháng tám 2019