Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Bé Kem
  Bé Kem
  ok
  17 Tháng tư 2020
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  rep nhanh ghê
  17 Tháng tư 2020
 3. Tú Trân
  Tú Trân
  rồi lại off -.-
  22 Tháng tư 2020
 4. Bé Kem
  Bé Kem
  cj on r
  14 Tháng tám 2020