Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Nguyễn Đăng Bình
  1 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Đăng Bình
  1 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  1 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  lên 1000 rồi anh ạ :)
  1 Tháng tám 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  hiểu chưa :)
  1 Tháng tám 2019
-->