Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 4. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Anh ởi. Em chỉ muốn cung cấp thông tin thôi ạ, không có ý gì đâu :)
  1 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  1 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  1 Tháng tám 2019
 7. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Thông tin về công nghệ tế bào ạ, em hiểu ý bạn nói, nhưng em chỉ trả lời thêm thông tin thoai. Khi nào có thêm thông tin anh đăng tiếp nha :) Rất hay ạ
  1 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  1 Tháng tám 2019
 9. Đỗ Hằng
  1 Tháng tám 2019
-->