Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 2. Đắng!
  Đắng!
  ngủ ngon
  31 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 4. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  chỉ ngồi đây và thở dàiiiiiiiii
  31 Tháng bảy 2019
-->