Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vì sao?
  31 Tháng bảy 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah âu bik âu
  31 Tháng bảy 2019
 3. Kuroko - chan
  31 Tháng bảy 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Thế nên ah mới ik hỏi mà
  31 Tháng bảy 2019
-->