Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Giảm đi !
  31 Tháng bảy 2019
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  Đang cố : ))
  31 Tháng bảy 2019
 3. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Cao nhiu r ta ?
  31 Tháng bảy 2019
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  1m6 :<
  31 Tháng bảy 2019
 5. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Cao r ?
  31 Tháng bảy 2019
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  1m6 đó
  31 Tháng bảy 2019
 7. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Cao r

  T
  63
  31 Tháng bảy 2019
 8. Hinachigo
  Hinachigo
  : ) cút đi
  31 Tháng bảy 2019
 9. Hinachigo
  Hinachigo
  T không chơi với bọn cao : )
  31 Tháng bảy 2019
 10. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Cao ... 3cm thím êi
  31 Tháng bảy 2019
 11. Hinachigo
  Hinachigo
  3cm vẫn là cao rồi :)
  31 Tháng bảy 2019
 12. Hinachigo
  Hinachigo
  M bn cân?
  31 Tháng bảy 2019
 13. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Bh m học hè
  31 Tháng bảy 2019
 14. Hinachigo
  Hinachigo
  Mai : )
  31 Tháng bảy 2019
 15. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Tập trumg chứ
  31 Tháng bảy 2019
 16. Hinachigo
  Hinachigo
  tập trung hôm t2 rồi
  31 Tháng bảy 2019
 17. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Sau này m thi DH k m
  31 Tháng bảy 2019
 18. Hinachigo
  Hinachigo
  đương nhiên có : )
  31 Tháng bảy 2019
 19. Sunlight Team
  Sunlight Team
  T thì không biết !..học DH j dc nhể
  31 Tháng bảy 2019
 20. Hinachigo
  Hinachigo
  tùy m chứ hỏi t thì sao biết :
  )
  31 Tháng bảy 2019
 21. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Đi học ngôn ngữ ?
  31 Tháng bảy 2019
 22. Hinachigo
  Hinachigo
  Đi học tiếng Trung há?
  31 Tháng bảy 2019
 23. Hinachigo
  Hinachigo
  Học xong đi viết sớ
  31 Tháng bảy 2019
 24. Sunlight Team
  Sunlight Team
  == Học r đi du lịch " l
  31 Tháng bảy 2019
 25. Hinachigo
  Hinachigo
  tiền đâu để đi : )
  31 Tháng bảy 2019
 26. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Ủa r đi kiếm tiền =)) Như m học j cx chả bt làm chi à
  31 Tháng bảy 2019
 27. Hinachigo
  Hinachigo
  t còn chưa bt t muốn học gì làm gì nữa : )
  31 Tháng bảy 2019
 28. Sunlight Team
  Sunlight Team
  T cx dị .. : )
  31 Tháng bảy 2019
 29. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Chênh vênh nhỉ
  31 Tháng bảy 2019
 30. Hinachigo
  Hinachigo
  cuộc sống mà : )
  31 Tháng bảy 2019
 31. Sunlight Team
  Sunlight Team
  Để theo dòng nc à
  31 Tháng bảy 2019
 32. Hinachigo
  Hinachigo
  Để cuốn theo gió :
  31 Tháng bảy 2019
 33. Hinachigo
  Hinachigo
  Để cuốn theo gió :
  31 Tháng bảy 2019
-->