Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Khôngcótênxinđừnghỏi
  31 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  cho lèm quen nha
  31 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tên bupno 2k7 nam
  31 Tháng bảy 2019
 4. Khôngcótênxinđừnghỏi
  Khôngcótênxinđừnghỏi
  :) không có tên 2k5
  31 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nam hay nữ ??
  31 Tháng bảy 2019
 6. Khôngcótênxinđừnghỏi
  Khôngcótênxinđừnghỏi
  :) không nói được
  31 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  31 Tháng bảy 2019
 8. Khôngcótênxinđừnghỏi
  Khôngcótênxinđừnghỏi
  :) không thích nói thôi
  31 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  31 Tháng bảy 2019