Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi jehinguyen

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 2. jehinguyen
  jehinguyen
  Hết giận chưa :v
  31 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  Khi nào hết :'>
  31 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nào bé Tài của Jehi về
  31 Tháng bảy 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  Thôi xong ._.
  31 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
-->