Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Chỉ anh cách bật chia sẻ đi em
  31 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Anh có teamviewer hay ultraviwer không , nói lâu lắm
  31 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh không có, anh đang dùng máy tính, em nói sơ sơ được không
  31 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  anh không có, anh đang dùng máy tính, em nói sơ sơ được không
  31 Tháng bảy 2019
 6. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Anh mở tài liệu đó lên có nhút 3 chấm ở góc trên bên phải nhấn vô đó . Tiếp theo nhân chia sẻ ... => Nâng cao => Người có quyền truy cập => Công khai
  31 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  có cách nào chung được hết tất cả tài liệu k em
  31 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Dũng check lại topic đó giúp anh nha
  31 Tháng bảy 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Được rồi nhá
  31 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Không có chi :D
  31 Tháng bảy 2019
-->