Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  31 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cái này sinh hoạt hội viên thôi em
  31 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hội viên là gì ??
  31 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Là những bạn có trong danh sách của CLB á em
  31 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  31 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Bạn ấy là Hội viên CLb
  31 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hic mà anh ơi !! anh có thể giới thiệu cho em vài sự kiện có HMCoin không ạ !!
  31 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Em trễ mất rồi
  31 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  trễ gì ạ
  31 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Em tham gia các sự kiện như Ngàn năm sử Việt, Những tấm lòng cao cả của CLB Lịch sử nha
  31 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  31 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 15. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Mơn anh Đạt nha
  31 Tháng bảy 2019
-->