Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tống Huy

 1. hoa du
  hoa du
  Huy ngủ ngon <3
  30 Tháng bảy 2019
 2. Tống Huy
  30 Tháng bảy 2019
 3. hoa du
  30 Tháng bảy 2019
 4. Tống Huy
  30 Tháng bảy 2019
 5. hoa du
  hoa du
  sad with Huy
  30 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Huy ngủ ngon
  Nhớ gặp ác mộng nha ^^
  30 Tháng bảy 2019
 7. hoa du
  hoa du
  Nhi nhớ gặp ma nha!
  Huy ngủ ngon :>
  30 Tháng bảy 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T sợ ma lắm :3
  30 Tháng bảy 2019
 9. hoa du
  hoa du
  thôi t thương m lắm Nhi ạ
  đừng gặp ma, gặp Valak đi
  30 Tháng bảy 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  M gặp trước đi rồi t theo
  Ak m gặp annabel được đấy
  30 Tháng bảy 2019
 11. hoa du
  hoa du
  t đang xem lịch sử Valak
  30 Tháng bảy 2019
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ngủ đi
  30 Tháng bảy 2019
-->