Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Kêu gọi hơi bị nhiệt tình:D
  30 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  nhưng sự ủng hộ chưa nhiều lắm, mong là sẽ nhiều người ủng hộ hơn
  30 Tháng bảy 2019
 3. Võ Thu Uyên
  30 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nay ngủ muộn rứa
  30 Tháng bảy 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vừa họp xong, đi xử lí công việc nên chưa ngủ được
  30 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  31 Tháng bảy 2019
-->