Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  cái trò chơi nữa em
  30 Tháng bảy 2019
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Để em xme lại @@
  30 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 4. Đức Nhật
  30 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
-->