Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Liệu đó có phải là $l$ không ạ? ><
  30 Tháng bảy 2019
 2. Sơn Nguyên 05
  30 Tháng bảy 2019
 3. Thiên Thuận
  30 Tháng bảy 2019
 4. Shirokane Yuuki
  Shirokane Yuuki
  Đấy là chữ L thôi bạn nhé
  30 Tháng bảy 2019
-->