Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Đổi rồi....
  30 Tháng bảy 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hic, cái kia đang xinh xẻo lắm đóoooooo ><
  30 Tháng bảy 2019
 3. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Bớt xinh, bớt show ra cho đời bớt thị phi
  30 Tháng bảy 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ơ ơ, thế cũng có người thị phi cơ á ><
  30 Tháng bảy 2019
 5. Võ Hà My
  Võ Hà My
  ừm , thị phi thị phi
  30 Tháng bảy 2019
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Có thể kể nghe được hông ta? ><
  30 Tháng bảy 2019
 7. Võ Hà My
  Võ Hà My
  Không, gì cho qua được thì cho qua.....
  30 Tháng bảy 2019
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Oke oke, nhưng mà sau này ý... Có gì cần ai đó tâm sự thì kể Thuận nghe nhá :D
  30 Tháng bảy 2019
 9. Võ Hà My
  Võ Hà My
  okoki
  30 Tháng bảy 2019
 10. Thiên Thuận
  30 Tháng bảy 2019
-->