Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đang ở đâu v
  1 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ở nhà ở đâu
  1 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng tám 2019
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng tám 2019
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ầ ầ !! xl nhé !! kẻo tổn thương rồi giận gây tới tui là chết !! thương thương :D
  1 Tháng tám 2019
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j mà gấy tới mấy ng
  1 Tháng tám 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  à à thôi thôi !! thương thương đừng giận , hết giận mới cute
  1 Tháng tám 2019
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ối kinh :v bồ tớ thấy ý nha
  1 Tháng tám 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bồ cậu là ai ? có phải Quang chăng
  1 Tháng tám 2019
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  1 Tháng tám 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bồ cậu có chơi hocmai ko
  1 Tháng tám 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tối nói bây giờ đi học rùi
  1 Tháng tám 2019
 21. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừa mai ns tối tui đi hc z
  1 Tháng tám 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng tám 2019
 23. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  2 Tháng tám 2019