Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi sóc con

 1. Tungtom
  31 Tháng bảy 2019
 2. sóc con
  31 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  31 Tháng bảy 2019
 4. sóc con
  sóc con
  j đây
  31 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  31 Tháng bảy 2019
 6. sóc con
  sóc con
  ???
  31 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  là sao hả anh?
  31 Tháng bảy 2019
 8. sóc con
  sóc con
  anh nào? anh đâu???
  31 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  ???
  31 Tháng bảy 2019
 10. sóc con
  sóc con
  ông said : ' là sao hả anh?' nghĩa là j
  31 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  ????????
  31 Tháng bảy 2019
 12. sóc con
  sóc con
  *chỉ phía trên*
  31 Tháng bảy 2019
-->