Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. nhatminh1472005
  nhatminh1472005
  Cho em với ạ!
  30 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn T. Huyền Diệu
  30 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Màn chào hàng ko để đâu cho hết lầy :vv
  31 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Đang lo cho team mấy bé đó
  31 Tháng bảy 2019
-->