Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Lúc nào cx thấy m onl :v
  30 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ừ :v rảnh thế
  30 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  :vv bớt dùng mấy từ sởn gai ốc đó lại
  30 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
-->