Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Thanh Trúc

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  có =-=
  ai vô cũng hỏi
  30 Tháng bảy 2019
 2. hoa du
  hoa du
  trừ em =v=
  30 Tháng bảy 2019
 3. Kuroko - chan
  30 Tháng bảy 2019
 4. hoa du
  hoa du
  :D
  biết chị Mai nhớ e roài nên mí hông hỏi đếyyyyy
  30 Tháng bảy 2019
 5. Kuroko - chan
  30 Tháng bảy 2019
 6. hoa du
  hoa du
  =v=
  30 Tháng bảy 2019
 7. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Haha...@Kuroko - chan , chị vẫn lầy như ngày nào...^^
  31 Tháng bảy 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đâu có
  2 Tháng tám 2019
 9. Huỳnh Thanh Trúc
  Huỳnh Thanh Trúc
  Có đó..^^
  2 Tháng tám 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  không ạ
  2 Tháng tám 2019
-->