Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  *lo lắng* :vv
  30 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ok ok
  30 Tháng bảy 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Đừng lo gì hết, cứ chơi đi Dứa
  30 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Nói vây càng lo hơn :vv
  31 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Làm tốt là dược chứ lo gì chị :D
  31 Tháng bảy 2019
-->