Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  30 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cách nhau 10 vote lận :(
  30 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh cũng cách team muối ớt nhiều vote
  30 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  3 vote chứ masy
  30 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Lật kèo làm sao đêi e.
  Team em còn kém 3 vote team nhà lá kìa
  30 Tháng bảy 2019
 8. Minh Dora
  Minh Dora
  ngồi hóng mấy ông đua vote thôi
  ngụp ở top cuối chắc cũng chả ngoi lên nồi :)
  30 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Chỉ có 4 hạng cộng điểm thôi
  Quan trọng ở 4 hạng đó dù anh có nhất vote thì anh cũng cao tay giải nhì thôi

  Mà nhì vote sợ mất luôn giải, nên vẫn sẽ ráng nhất vote
  30 Tháng bảy 2019
-->