Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Tungtom
  Tungtom
  :v
  29 Tháng bảy 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  mà tùng anh vẫn khoá wall à
  (chỉ cho tui vào thôi á)
  29 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Tùng anh hồi nào :mad:
  29 Tháng bảy 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ti mót bảo thế
  29 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  29 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  :mad: kệ, không liên quan
  29 Tháng bảy 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  29 Tháng bảy 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  gừ gừ
  29 Tháng bảy 2019
-->