Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Tuấn Phong
  Tuấn Phong
  Ok :v
  29 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nhanh thế Vy :v
  29 Tháng bảy 2019
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Hông có gì làm nên đi kiếm luôn :p
  29 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nhớ tìm những người thật sự hợp với mình nha
  Không có đổi nữa đâu dấy
  29 Tháng bảy 2019
 5. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  "Thật sự hợp" Lâu dài hay chỉ tuần này thôi ạ
  29 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Lâu dài nha em
  29 Tháng bảy 2019
 7. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Vâng ạ
  29 Tháng bảy 2019
-->