Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Vì em là cấp trên
  29 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nghe từ " cấp trên " mà :v
  29 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Ctv hơn hội viên
  29 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Anh là TMod :v
  29 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tmod là phạm trù học tập, còn trong clb em là "sếp"
  29 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hic
  Mak anh fol nhiều thế
  29 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cuộc sống k thiếu gì trừ "thông báo"
  29 Tháng bảy 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ĐÓ là tự em sợ nhất
  Thông báo của mình thì không có mak thông báo người ta thì nhiều :v
  29 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Làm gì á anh
  29 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
-->