Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  @Văn Uy vote giùm mình nha bạn, mìnb cảm ơn. Team 11 ạ
  29 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  kêu gọi mắc sợ luôn
  29 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  team đc vote nhiều nhất rồi mà vẫn kêu gọi

  mất cân bằng game
  29 Tháng bảy 2019
 8. Miracle Twilight
  Miracle Twilight
  em vote cho rồi đó
  29 Tháng bảy 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  team 24 là team nào mà tận 27 vote
  kinh zayaj
  29 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cảm ơn em
  #Quân: team 24 là team anh yuper và bạn bé nương nương nha e.
  29 Tháng bảy 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  team này win phần vote chắc luôn :D
  29 Tháng bảy 2019
-->