Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Ngọc Hạ Đan

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tại anh Đạt thích hihi
  29 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  có mùi nghi ngờ
  29 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  ko gì là tự dưng cả
  29 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Ủa chứ anh theo dõi hếy bqt + bcv + ctv á e
  29 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  cái đó là cấp cao, còn e chỉ là dân trong 1 xó nhỏ thui
  29 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tại a thấy e thân vs em Dũng
  29 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  Nguyễn Ngọc Hạ Đan
  cũng ko thân đâu a ơi, lần đầu tiên nói chuyện, nó kêu e bằng anh lun í, e la ngc lại nó, thấy nó bị banned rồi comeback nói tí cho vui
  29 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
-->