Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Pineapple <3
  Pineapple <3
  *đi ngang qua*
  29 Tháng bảy 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Chi vậy chị?
  29 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Kcj chị chỉ là khách qua đg thôi :>
  29 Tháng bảy 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  29 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  đc r mà nhỉ .-.
  30 Tháng bảy 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Anh nhìn time đi anh ^^
  Lúc em gửi là chưa có biết :)
  30 Tháng bảy 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  30 Tháng bảy 2019
-->