Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Linh Hy
  Linh Hy
  Gì đó cô?
  31 Tháng bảy 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  31 Tháng bảy 2019
 3. Linh Hy
  31 Tháng bảy 2019
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Tính đi pạn, từ ngày t đăng stt thì...
  31 Tháng bảy 2019
 5. Linh Hy
  Linh Hy
  thì đúng hôm ni là ngày thứ 4 như tus m nói trên
  31 Tháng bảy 2019
 6. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ừ là ngày hôm ni :3
  31 Tháng bảy 2019
 7. Linh Hy
  Linh Hy
  thì kể đi,
  M kể rồi t kể chuyện ni cho =))
  31 Tháng bảy 2019
 8. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Tính từ ngày CN qua 4 ngày thì là ng mai :) Kể đii
  31 Tháng bảy 2019
 9. Linh Hy
  Linh Hy
  Hôm qua t mới thấy anh chồng m :v Da trắng v.l , còn má ửng ửng hồng như make up =)))
  31 Tháng bảy 2019
 10. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  31 Tháng bảy 2019
 11. Linh Hy
  Linh Hy
  Nhưng mặt thì not xingg =))
  31 Tháng bảy 2019
 12. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  31 Tháng bảy 2019
-->