Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  @Tungtom em ơi vote hộ đội anh nha, đội 11 , cảm ơn em
  @mỳ gói mỳ đẹp gái, vote hộ đội tao nha, đội 11, cảm ơn m
  28 Tháng bảy 2019
 5. Tungtom
  28 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  em vào link vote cho team 11 nha!
  28 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  em có thấy team nào tên GTT3 đâu ta???
  28 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  à team "Dương thịnh âm suy " á em
  28 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  à à vâng vâng
  28 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  cảm ơn em nhiều nha
  28 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  28 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  hơ hơ
  28 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  kêu gọi quá kinh khủng
  28 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  em có thi k, nếu k kêu gọi giúp anh 1 tay vs , hihi
  28 Tháng bảy 2019
 20. Tungtom
  28 Tháng bảy 2019
 21. Tungtom
  Tungtom
  mọi người ơi, bớ người ta á á á vô vote giùm á á á!
  28 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 24. Tungtom
  Tungtom
  ^^
  28 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 26. Tungtom
  Tungtom
  dạ Tung
  28 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 28. Tungtom
  Tungtom
  thiếu dấu rồi anh ơi :p
  28 Tháng bảy 2019
 29. Tungtom
  Tungtom
  Tùng
  28 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 31. Tungtom
  Tungtom
  -,-
  28 Tháng bảy 2019
 32. Tungtom
  Tungtom
  hay chỗ nào đâu anh, cái tên phổ biến trong các cái tên phổ biến
  28 Tháng bảy 2019
 33. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tại bồ cũ của anh tên nv
  28 Tháng bảy 2019
 34. Tungtom
  Tungtom
  cái gì????
  28 Tháng bảy 2019
 35. Tungtom
  Tungtom
  bồ???
  28 Tháng bảy 2019
 36. Tungtom
  Tungtom
  aaaa
  28 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 38. Tungtom
  Tungtom
  chịu thua anh đó
  28 Tháng bảy 2019
-->