Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  xong nè
  28 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  vợ ơi, kêu gọi được ai kêu gọi hộ anh nha <3
  28 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  @Pineapple <3 m có tham gia không, nếu không vote giùm đội tao được không nè?
  28 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 13. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Cảm ơn ạ
  28 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 15. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
 17. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  nâu phờ râu bờ lầm
  28 Tháng bảy 2019
 18. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  em vote rồi anh
  28 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  28 Tháng bảy 2019
 20. Trương Văn Trường Vũ
  28 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  cảm ơn nha, qua fb ntin đi , iu iu Vũ
  28 Tháng bảy 2019
 22. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vote rủi nha a
  29 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng bảy 2019
-->