Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Gà con chíp chíp

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Chào bạn
  28 Tháng bảy 2019
 2. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  Thầy ko nhớ e à :<
  28 Tháng bảy 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Lâu quá à... Tên là khánh phải không
  28 Tháng bảy 2019
 4. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  :< Bay nic kkia r :>
  28 Tháng bảy 2019
 5. Thái Minh Quân
  28 Tháng bảy 2019
 6. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  Không nói đc đâu ạ
  28 Tháng bảy 2019
 7. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ohhhhhhh... Giờ đang làm gì
  28 Tháng bảy 2019
 8. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  Bứt hoa cắm lên mộ chú chuột dễ thương :<
  28 Tháng bảy 2019
 9. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Cũng rảnh hen
  28 Tháng bảy 2019
 10. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Chừng nào đi học
  28 Tháng bảy 2019
 11. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  Dạ cháu 3/9 ạ
  28 Tháng bảy 2019
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Trễ...
  28 Tháng bảy 2019
 13. Gà con chíp chíp
  Gà con chíp chíp
  Chỉ khổ thầy :<
  29 Tháng bảy 2019
-->