Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lovetoan97

 1. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Những cứ banned là Vĩnh viễn :v nên sẽ bị gạch mãi
  28 Tháng bảy 2019
 2. lovetoan97
 3. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Bài viết đó bị xóa rồi , bạn không nhìn được nhé .
  28 Tháng bảy 2019
 4. lovetoan97
  lovetoan97
  nhưng mà ở link này đúng không ?
  28 Tháng bảy 2019
 5. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Link bạn đưa ở đây là link bạn này vi phạm nhé
  28 Tháng bảy 2019
 6. lovetoan97
  28 Tháng bảy 2019