Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. _Sherlock_Holmes_
  3 Tháng tám 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  3 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Mà em vote team mình chưa
  3 Tháng tám 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
  3 Tháng tám 2019
-->