Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. View previous comments
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  nhớ chị đó... đợi khi nào có tên cương chị sẽ cho cương 1 bước lên thớt liền nha. cả mart nữa
  28 Tháng bảy 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ầu =.= Lúc đó chạy không kịp, nhưng em không lên BQT để có tên đâu :D
  28 Tháng bảy 2019
 4. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cháu có 1 lần rùi và sẽ k có lần sau đâu
  28 Tháng bảy 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  #Cương: chị cũng đâu có phải là BQT âu:v
  #mart: Cô có tên 4 - 5 lần rồi đó:v
  28 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chết người -.-
  28 Tháng bảy 2019
 7. Mart Hugon
  Mart Hugon
  thế thì có lần thứ 6, 7 cũng k quá khó khăn
  28 Tháng bảy 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  #Cương: sao chết nè
  #mart: cháu đang tính làm gì hả?
  28 Tháng bảy 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lúc đó em phải tự đi kêu gọi cứu bản thân :v
  28 Tháng bảy 2019
 10. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cô đoán xem
  28 Tháng bảy 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  kêu gọi vote cho ai hử???
  28 Tháng bảy 2019
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  #Mart: cô không thích đoán đấy
  28 Tháng bảy 2019
 13. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  cho người ta, để vớt bản thân :v
  28 Tháng bảy 2019
 14. Mart Hugon
  Mart Hugon
  vậy thì kệ cô :p
  28 Tháng bảy 2019
 15. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  cháu nhớ cô đó
  28 Tháng bảy 2019
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Lúc tối chị @YuuDuong cũng dọa cho cô lên thớt, còn kêu Huy tháng sau để tên cô:v Chạy lẹ:v
  28 Tháng bảy 2019
 17. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy em cũng đi xin Linh :>
  28 Tháng bảy 2019
 18. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Dẹp!
  28 Tháng bảy 2019
 19. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Em đi đây :v
  28 Tháng bảy 2019
 20. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thêm 1 đứa bỏ chị:v
  pp em
  28 Tháng bảy 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi hehe :D
  28 Tháng bảy 2019
 22. Võ Thu Uyên
  28 Tháng bảy 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mà nếu em rớt CTV thì em đi nhây với đám hv :D
  28 Tháng bảy 2019
 24. Võ Thu Uyên
  28 Tháng bảy 2019
 25. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  nhây vừa thôi:V
  28 Tháng bảy 2019
 26. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thật á :v
  28 Tháng bảy 2019
 27. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mà ai đổi tên cái ht của hv vậy?
  28 Tháng bảy 2019
 28. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhi .... :v
  28 Tháng bảy 2019
 29. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Cái tên đó hơi bị...
  28 Tháng bảy 2019
 30. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  lầy... :v
  28 Tháng bảy 2019
 31. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  và... hơi trái với sự thật:v
  =>>> hội viên bảo thế
  28 Tháng bảy 2019
 32. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hehe :D Vì hv lây BCN :v
  28 Tháng bảy 2019
 33. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  :D:D:D
  Có ng bảo phải là BCN lây Hv kìa:p
  28 Tháng bảy 2019
 34. phamkimcu0ng
  28 Tháng bảy 2019
 35. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Hic
  Ko phải em đổi đâu :v
  28 Tháng bảy 2019
 36. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vậy ai đổi:v
  28 Tháng bảy 2019
 37. YuuDuong
  YuuDuong
  kkkkkk
  mấy em, tháng sau huy động lực lượng vote cho Uyên lên thớt :p:p
  28 Tháng bảy 2019
 38. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  trời... Ba đứa này đã đủ rồi, giờ thêm chị vô nữa em biết tính sao???
  28 Tháng bảy 2019
 39. phamkimcu0ng
  28 Tháng bảy 2019
 40. YuuDuong
  YuuDuong
  kkkkkkkkkk
  28 Tháng bảy 2019
 41. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Để lát vô viết đơn nghỉ phép:v
  28 Tháng bảy 2019
 42. phamkimcu0ng
  28 Tháng bảy 2019
 43. YuuDuong
  YuuDuong
  nghỉ phép cx cho lên thớt
  28 Tháng bảy 2019
 44. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ặc:v
  Vậy chắc cuốn gói về ở ẩn mấy tháng luôn
  28 Tháng bảy 2019
 45. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cháu quyết định bằng mọi giá phải cho cô Uyên lên thớt
  28 Tháng bảy 2019
 46. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  về ở ẩn đây...
  Hiu hiu
  28 Tháng bảy 2019
 47. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cô dợi đấy
  28 Tháng bảy 2019
 48. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  cô đi đây
  28 Tháng bảy 2019
 49. Mart Hugon
  Mart Hugon
  cút bai cô Uyên
  28 Tháng bảy 2019
 50. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  cút??? Hử? nhà cô mà?
  28 Tháng bảy 2019
 51. YuuDuong
  YuuDuong
  @Mart Hugon , tiền bối đồng ý vs em là = mọi giá phải cho uyên lên thớt
  28 Tháng bảy 2019
-->