Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị đang bận, em đợi chị sh xong đã nhé
  27 Tháng bảy 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ok chị , không thả là biết tay em :D
  27 Tháng bảy 2019
 3. phamkimcu0ng
  27 Tháng bảy 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Ngoan
  27 Tháng bảy 2019
 5. phamkimcu0ng
  27 Tháng bảy 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lúc đó sao chị ngoan thế nhờ :v
  28 Tháng bảy 2019