Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. hoa du
  hoa du
  về nhà đi em
  27 Tháng bảy 2019
 2. hoa du
  hoa du
  không về chị spam mạnh đấy
  27 Tháng bảy 2019
 3. hoa du
  hoa du
  không ai report hộ đâu!
  27 Tháng bảy 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Chủ nhà sẽ report mà :D
  27 Tháng bảy 2019
 5. hoa du
  hoa du
  Bạn là ai? Tôi không biết bạn đi ra đi!
  27 Tháng bảy 2019
 6. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Tớ là chủ nhà này , nếu cậu không biết tớ sẽ cho cậu biết
  27 Tháng bảy 2019
 7. hoa du
  hoa du
  Xạo
  27 Tháng bảy 2019
 8. hoa du
  hoa du
  Chủ nhà không như thế nghe chưa!
  27 Tháng bảy 2019
 9. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka ! Ta không biết ngươi giận ta cái gì nhưng nếu ngươi hiểu ta thì sẽ biết tại sao ta lại làm thế Kaka
  27 Tháng bảy 2019
 10. hoa du
  hoa du
  hứ
  ta hiểu mi, mi hiểu ta không?
  =-=
  chủ nhà đâu ra đi
  "hô biến!!!"
  27 Tháng bảy 2019
 11. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Kaka hiểu mà vẫn dỗi :D
  27 Tháng bảy 2019
 12. hoa du
  hoa du
  kệ tui hứ
  29 Tháng bảy 2019