Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  lâu không gặp
  27 Tháng bảy 2019
 2. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  27 Tháng bảy 2019
 3. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  người lạ mặt
  27 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  :D chị đã từng biết em và nhìn thấy mặt em r
  27 Tháng bảy 2019
 5. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  Chị bt tên e r nhé!
  3 Tháng tám 2019
 6. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  chú định giấu chị mài tới chừng nào đ?
  3 Tháng tám 2019
 7. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
 8. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  :W cứ tưởng ai xa nhưng thật gần. :rolleyes: khi gặp thấy e tâm lặng như nước,v mà tính vui vẻ,hài hước..ko giống ai đó..
  3 Tháng tám 2019
 9. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  e cứ làm chị nghĩ mãi ko thôi,chị ít quen mđ 2k7 mà :)
  3 Tháng tám 2019
 10. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  tên là gì ?
  12 Tháng chín 2019
 11. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  12 Tháng chín 2019
 12. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  12 Tháng chín 2019
 13. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hửm ... thoại nào ?
  12 Tháng chín 2019
 14. nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  nguyenkhanhduyen220905@gmail.com
  e bupno 2k7 p ko? Hình như em học cạnh lớp chị
  12 Tháng chín 2019
 15. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ko biết !!
  13 Tháng chín 2019
-->